Het oor

 

Het oor bestaat uit:

 • de uitwendige gehoorgang;
 • het trommelvlies met daarachter het middenoor. Hierin bevinden zich de drie gehoorbeentjes;
 • via de buis van Eustachius staat het middenoor in verbinding met de neuskeelholte.
  het gehoororgaan ook wel het slakkenhuis genoemd.

 

Geluid bestaat uit luchttrillingen. Deze trillingen komen via de gehoorgang op het trommelvlies. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes versterken de trillingen en geleiden de trillingen naar het slakkenhuis, ook wel binnenoor genoemd. In het slakkenhuis bevinden zich de zintuig (zenuw) cellen die de trillingen omzetten in zenuwenprikkels. Deze zenuwprikkels worden via de gehoorzenuw naar de hersenen gevoerd, waar zij in “horen” vertaald worden.

 

Wanneer wordt een trommelvliesbuisje geplaatst?

Het middenoor is onder normale omstandigheden gevuld met lucht, die dezelfde druk en samenstelling heeft als de buitenlucht. De druk wordt gehandhaafd via de buis van Eustachius. Als de buis van Eustachius niet goed werkt, ontstaat er onderdruk in het middenoor. Het trommelvlies wordt hierdoor naar binnen getrokken. Door de onderdruk raakt het slijmvlies in het middenoor geïrriteerd en gaat stroperig vocht afscheiden.

Het middenoor raakt vol met vocht in plaats van met lucht, dit noemt men lijmoor. Hierdoor kunnen klachten ontstaan van een drukkend gevoel in het oor en soms van pijn. Hevige pijn kan veroorzaakt worden door een ontsteking van dit vocht (middenoorontsteking). Ook treedt er gehoorverlies op, omdat de geluidstrillingen door de aanwezige vloeistof gedempt worden. Soms kan hierdoor het gedrag van uw kind veranderen. Bij kinderen tussen de twee en zes jaar komt deze aandoening veelvuldig voor en de afwijkingen is bijna altijd dubbelzijdig. Deze aandoening kan ook op volwassen leeftijd voorkomen. Vaak treedt binnen enkele weken of maanden spontaan genezing op zonder blijvende schade.

Als de afwijking echter langer blijft bestaan of veelvuldig aanleiding geeft tot oorontstekingen, gehoorverlies, of langdurige klachten van afwijkend gedrag, kan een tijdelijke beluchting van het middenoor via het trommelvlies zinvol zijn. Een trommelvliesbuisje heeft als doel een open verbinding te bewerkstellingen tussen het middenoor en de uitwendige gehoorgang. Via het buisje komt er dan lucht in het middenoor. Er is geen alternatief om de functie van de buis van Eustachius te verbeteren.

 

Wat is een trommelvliesbuisje?

Een trommelvliesbuisje is een buisje, meestal gemaakt van kunststof, met een grootte van een halve luciferkop. De doorsnede is ongeveer 1,5 mm en de lengte varieert van 3 mm tot 12 mm. Er zijn verschillende typen die in vorm, afmeting en kleur kunnen variëren.

 

Hoe wordt een trommelvliesbuisje geplaatst?

Bij kinderen wordt algemene verdoving gegeven en bij volwassenen plaatselijke verdoving. Wordt er algemene verdoving gegeven dan moet de patiënt nuchter zijn.
Er wordt een klein sneetje (3 mm) gemaakt in het trommelvlies. Nadat zo nodig het vocht uit het middenoor is gezogen, wordt het buisje als een boordenknoopje in het sneetje van het trommelvlies geplaatst. Het ene uiteinde steekt in het middenoor terwijl het andere uiteinde zich in de gehoorgang bevindt. Oorpijn na de ingreep is niet gebruikelijk, pijnstilling is dan ook zelden nodig. Direct na de behandeling zijn de meeste klachten verdwenen.

De eerste dagen na de ingreep kan er soms nog wat vocht uit de gehoorgang komen. Men kan beter geen watje of gaasje in het oor dragen. Dit belemmert een goede beluchting van de gehoorgang en het middenoor.

 

Hoe lang moet een trommelvliesbuisje blijven zitten?

Een trommelvliesbuisje kan enkele maanden tot een jaar op zijn plaats blijven. Het buisje wordt na die periode meestal spontaan door het trommelvlies naar de gehoorgang toe uitgestoten, waarna het trommelvlies zich vanzelf sluit.

Bij een groot deel van de kinderen is het plaatsen van een trommelvlies- buisje slechts eenmaal nodig. Bij sommige kinderen moet dit nogmaals gebeuren omdat de functie van de buis van Eustachius nog niet hersteld is.

Waar vindt de ingreep plaats?

De ingreep zal onder algehele narcose worden verricht in dagbehandeling op de operatieafdeling van het Spaarne Gasthuis in Haarlem Noord, Haarlem Zuid of Hoofddorp.

 

Voorbereiding

 

Afspraak maken bij polikliniek anesthesiologie

Voorafgaande aan de operatie wordt u samen met uw kind verwacht
op de polikliniek anesthesiologie. Hier krijgt u een gesprek met een anesthesioloog en met een verpleegkundige die u informeren over de voorbereidingen en de vorm van anesthesie. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.

Kijk op https://kids.spaarnegasthuis.nl/4-6-jaar/kidsstrips voor voor meer informatie.

Kinderziekten en vaccinaties en anesthesie

Indien uw kind ziek is, of kort voor de ingreep een kinderziekte heeft doorgemaakt, moet u contact opnemen met de anesthesioloog, deze bespreekt met u of de operatie al of niet moet worden uitgesteld. Zie telefoonnummer onder kopje ‘vragen’.

Is uw kind in contact geweest met kinderziekten, dan geldt dat er tussen het contact met de kinderziekte en de anesthesie een veilige tijd van 3 weken (21 dagen) moet zitten.

Ook vaccinatie tegen een kinderziekte kan reden zijn een operatie uit te stellen. Is uw kind (minder dan) twee weken voor de ingreep gevaccineerd, moet u ook contact met de anesthesioloog opnemen.

 

Nuchter zijn

Voor deze ingreep is het noodzakelijk dat uw kind ‘nuchter’ is.

 

Dat wil zeggen:

 • uw kind de dag vóór de opname vanaf 24.00 uur niet meer mag eten en
 • uw kind op de ochtend van de ingreep tot 7.00 uur nog heldere vloeistoffen mag drinken
 • uw kind alleen na voorafgaand overleg met de KNO-arts medicijnen mag gebruiken.

Geldt voor uw kind een ander beleid, dan heeft de anesthesioloog dit met u besproken. U kunt dit nalezen op het informatieblad dat hij u heeft meegegeven.

 Paracetamol

Wij raden u dringend aan uw kind op de dag van de amandeloperatie vlak voor uw vertrek naar het ziekenhuis een paracetamol zetpil te geven (dosering volgens de bijsluiter, tenzij de arts anders voorschrijft). Om napijn zoveel mogelijk tegen te gaan, adviseren wij u ook gedurende de eerste 48 uur na de ingreep uw kind regelmatig een paracetamol zetpil te geven.

De anesthesioloog heeft met u besproken welke dosering voor uw kind van toepassing is. U kunt dit nalezen op het informatieblad dat hij u heeft meegegeven.

 

Dag van opname

U wordt samen met uw kind om ’s morgens op de afgesproken tijd verwacht op de afdeling dagverpleging in het Spaarne Gasthuis op de lokatie die is afgesproken; hier wordt uw kind verzorgd door een kinderverpleegkundige. U meldt zich bij de verpleegkundige. Zij houdt een kort opnamegesprek met u, waarin ze vragen stelt over de gegevens van uw kind en zo nodig aanvullende informatie geeft over de behandeling. Daarna krijgt uw kind een bed op een zaal met andere kinderen en trekt een (oude) pyjama aan. Gezien de beperkte ruimte op de zaal vragen wij u om met maximaal twee begeleiders te komen.

 


Neemt u de dag van de opname het volgende mee:

 • verzekerings- en identiteitsbewijs
 • dieetvoorschrift en medicijnen, als uw kind die gebruikt
 • wat vertrouwd speelgoed
 • sokken of pantoffels
 • een pyjama en extra ondergoed

 

Werkwijze

De anesthesioloog of een verpleegkundige komt uw kind halen en brengt uw kind naar de behandelkamer/operatiekamer. U kunt meelopen. De narcose wordt toegepast op de manier die de anesthesioloog met u besproken heeft. Als uw kind onder narcose is verlaat u de behandelkamer/operatiekamer en begint de KNO- arts met de ingreep. U kunt in de wachtkamer/uitslaapkamer plaatsnemen.

 

Na de operatie

Zodra uw kind van de operatiekamer naar de uitslaapkamer wordt gebracht, komt de verpleegkundige u ophalen en kunt u vanaf dat moment bij uw kind blijven, u bent er dus bij als uw kind wakker wordt uit de narcose.

Als uw kind goed wakker is, kunnen u en uw kind weer naar huis.
Twee tot vier weken na de ingreep komt uw kind voor controle bij de KNO-arts. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

 

Weer thuis

Over het algemeen wordt de ingreep niet als pijnlijk ervaren. Heeft uw kind toch pijn, dan werkt kinderparacetamol afdoende. Kinderparacetamol kunt u zonder recept bij de apotheek kopen.

Uw arts of verpleegkundige zal u de volgende adviezen geven. Het is aan te raden om:
uw kind de dag ná de ingreep pas naar buiten te laten gaan tijdens de eerste week de oren van uw kind droog te houden, dus niet zwemmen en voorzichtig zijn met badwater pas één week na de ingreep uw kind te laten zwemmen, afsluitende oordopjes zijn meestal niet nodig

Bij een aanhoudend loopoor, dit betekent langer dan twee dagen, kunt u op eigen initiatief starten met oordruppels die u al heeft meegekregen of contact opnemen met de polikliniek.

N.B. In de bijsluiter leest u dat oordruppels beter niet gegeven kunnen worden bij een open trommelvlies (perforatie of buisjes). De Nederlandse vereniging van KNO-artsen is echter van mening dat een oorontsteking meer schade kan veroorzaken dan de eventuele theoretische effecten van de oordruppels op het middenoor.

 

Vergoeding

Voor deze behandeling bestaat een medische indicatie en zal derhalve worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

Vragen

Het is van belang dat u juiste en duidelijke informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw arts, of u de behandeling wilt ondergaan.
Het is niet mogelijk om in deze voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie
te beschrijven. Het kan zijn dat u ondanks de uitleg van uw arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen. Noteer eventueel uw vragen van tevoren, zodat u niets vergeet.

 

Telefoonnummers

 • Polikliniek keel, neus -en oorheelkunde (alle locaties) 023-224 8422
 • Polikliniek anesthesie (alle locaties) 023-224 0165
 • Afdeling dagverpleging (Haarlem Noord) 023-224 7214
 • Afdeling dagverpleging (Haarlem Zuid) 023-224 4277
 • Afdeling dagverpleging (Hoofddorp) 023-224 0210
 • Spoedeisende Hulp (Haarlem Noord en Zuid) 023-224 2526
 • Spoedeisende Hulp (Hoofddorp) 023-224 2322

 

Bronvermelding:
Vijf Meren Kliniek / www.kno.nl

Versie 2020