Als het vermoeden bestaat dat u allergisch bent stelt de KNO-arts vragen om aanwijzingen te vinden of en waarvoor u allergisch bent. Om precies uit te zoeken op welke stoffen u reageert wordt een huidtest gedaan, waarbij een aantal prikjes met allergenen (stofjes waarvoor iemand allergisch kan zijn) in de huid wordt gegeven. Op de plaats van de prik kan roodheid en zwelling optreden. Hoewel deze huidreactie meestal na een half uur verdwenen is, kunnen na 4-24 uur opnieuw roodheid en zwelling optreden. De grootte van de rode plek is bepalend voor de ernst van allergie.

De betrouwbaarheid van de test wordt gemeten met twee controleprikjes waarbij de huid in het ene geval niet en in het andere geval wel moet reageren (er wordt respectievelijk alleen een oplosmiddel en oplosmiddel met histamine ingespoten).Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten en u kunt daarna gewoon naar huis.

Ook kan via een bloedmonster bepaald worden of men allergisch is, en zo ja, voor welke stoffen. Het duurt meestal enige tijd voor de uitslag van dit onderzoek bekend is.