De Manoeuvre volgens Epley wordt uitgevoerd bij patiënten met een BPPD (Benigne Paroxysmale Positie afhankelijke Duizeligheid). BPPD wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van “kristallen” in een deel van het evenwichtsorgaan waar deze zich niet horen te bevinden.

 

Hoe verloopt de manoevre?

  • De behandeling bestaat uit het verplaatsen van de ‘kristallen’ naar een minder gevoelig deel van het evewichtsorgaan. De KNO-arts brengt u in verschillende posities op een onderzoeksbank
  • Er worden vier opeenvolgende bewegingen met het hoofd gemaakt, waarbij iedere beweging 30-60 seconden wordt aangehouden. Bij iedere beweging kunt u duizelig worden.
  • De Epley manoevre is effectief bij ongeveer 80% van de BPPD patiënten. Soms is echter 1 behandeling niet voldoende en kan het raadzaam zijn de Epley manoeuvre te herhalen.
  • De Manoeuvre duurt ongeveer 15 minuten.

 

Na de behandeling

  • Ga na de behandeling even rustig zitten voordat u naar huis gaat, vooral de eerste minuten bestaat de kans dat de ‘kristallen’ weer verschuiven waardoor duizeligheid ontstaat.
  • Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen.
  • Slaap de komende twee nachten half rechtop (hoek van 45°).
  • Vermijd de eerste paar dagen situaties waarbij het hoofd sterk naar voren of achteren moet bewegen (denk hierbij aan de kapper of de tandarts).