Bij dit onderzoek (ook electronystagmografie (ENG) genoemd) wordt getest hoe het evenwichtsorgaan onder verschillende omstandigheden functioneert. Het evenwichtsorgaan wordt geprikkeld en de oogbewegingen worden geregistreerd.

Een laborant voert het onderzoek uit. Hij vraagt u op de onderzoekbank te gaan liggen. Vervolgens plakt hij een aantal elektroden rond uw ogen. De elektroden zijn met draden verbonden aan het ENG-apparaat dat de resultaten registreert.

De laborant meet een specifieke oogbeweging: de nystagmus. U kunt deze oogbeweging vergelijken met de oogbewegingen van iemand die in de trein zit en naar buiten kijkt. Bij het volgen van de beelden buiten maken de ogen een geleidelijke beweging naar één kant en springen dan snel terug.

Tijdens het eerste deel van het onderzoek meet de laborant de gewone oogbewegingen door u te vragen naar rechts en links en eventueel naar achter en naar voren te kijken. Uw hoofd ligt hierbij stil.

Vervolgens helpt de laborant u uw hoofd zover mogelijk naar rechts en dan naar links te draaien om te kijken of de specifieke oogbeweging, de nystagmus hierbij optreedt.

Bij het tweede gedeelte van het onderzoek spuit de laborant eerst

warm water in uw rechteroor en vervolgens in uw linkeroor. Dit water loopt er daarna weer uit en wordt in een bakje opgevangen. Vervolgens herhaalt de laborant dit met koeler water. Van dit water in uw oren kunt u duizelig worden, dit trekt na één tot twee minuten weg. Soms wordt een onderdeel van het onderzoek herhaald.

Als het onderzoek klaar is, verwijdert de laborant de elektroden.

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer drie kwartier en is niet pijnlijk.U kunt na het onderzoek gewoon naar huis. Omdat u zich nog wat duizelig kunt voelen, adviseren wij u iemand mee te nemen die u kan begeleiden. De analyse van het onderzoek krijgt u van uw KNO-arts bij de eerstvolgende polikliniek afspraak.