Wanneer

Het hebben van afstaande oorschelpen (flaporen) is erfelijk bepaald en komt dan ook in bepaalde families voor. De afwijkende stand van het oor wordt veroorzaakt door een vormafwijking van het kraakbeen van de oorschelp. De afwijking komt bij jongens en meisjes even vaak voor en kan soms eenzijdig zijn. Met name voor schoolgaande kinderen kunnen afstaande oorschelpen aanleiding zijn tot plagerijen en daardoor tot problemen in hun functioneren. De ingreep kan bij kinderen vanaf 4 à 5 jarige leeftijd worden uitgevoerd. De groei van de oorschelp is dan nagenoeg voltooid. Het beste moment van operatie is net voor het begin van het lager onderwijs.

 

Doel

Het doel van de ingreep is het normaliseren van de stand van de oren, zodanig dat deze weer past bij de verhoudingen van de rest van het aangezicht.

 

Waar vindt de ingreep plaats?

De ingreep zal onder algehele narcose worden verricht in dagbehandeling op de operatieafdeling van het Spaarne Gasthuis in Haarlem Noord, Haarlem Zuid of Hoofddorp.

 

Voorbereiding

Afspraak maken bij polikliniek anesthesiologie
Voorafgaande aan de operatie wordt u samen met uw kind verwacht
op de polikliniek anesthesiologie. Hier krijgt u een gesprek met een anesthesioloog en met een verpleegkundige die u informeren over de voorbereidingen en de vorm van anesthesie. Deze afspraak zal voor u worden gemaakt.

 

Kinderziekten en vaccinaties en anesthesie

Indien uw kind ziek is, of kort voor de ingreep een kinderziekte heeft doorgemaakt, moet u contact opnemen met de anesthesioloog, deze bespreekt met u of de operatie al of niet moet worden uitgesteld. Zie telefoonnummer onder kopje ‘vragen’.
Is uw kind in contact geweest met kinderziekten, dan geldt dat er tussen het contact met de kinderziekte en de anesthesie een veilige tijd van 3 weken (21 dagen) moet zitten.
Ook vaccinatie tegen een kinderziekte kan reden zijn een operatie uit te stellen. Is uw kind (minder dan) twee weken voor de ingreep gevaccineerd, moet u ook contact met de anesthesioloog opnemen.

 

Paracetamol

Wij raden u dringend aan uw kind op de dag van de operatie vlak voor uw vertrek naar het ziekenhuis een paracetamol zetpil te geven (dosering volgens de bijsluiter, tenzij de arts anders voorschrijft). Om napijn zoveel mogelijk tegen te gaan, adviseren wij u ook gedurende de eerste 48 uur na de ingreep uw kind regelmatig een paracetamol zetpil te geven.

De anesthesioloog heeft met u besproken welke dosering voor uw kind van toepassing is. U kunt dit nalezen op het informatieblad dat hij u heeft meegegeven.

 

Dag van opname

U wordt samen met uw kind om ’s morgens op de afgesproken tijd verwacht op de kinderafdeling in het Spaarne Gasthuis op de locatie die is afgesproken; hier wordt uw kind verzorgd door een kinderverpleegkundige. U meldt zich bij de verpleegkundige. Zij houdt een kort opnamegesprek met u, waarin ze vragen stelt over de gegevens van uw kind en zo nodig aanvullende informatie geeft over de behandeling. Daarna krijgt uw kind een bed op een zaal met andere kinderen en trekt een (oude) pyjama aan. Gezien de beperkte ruimte op de zaal vragen wij u om met maximaal twee begeleiders te komen.

Neemt u de dag van de opname het volgende mee:

 • verzekering- en identiteitsbewijs
 • dieetvoorschrift en medicijnen, als uw kind die gebruikt
 • wat vertrouwd speelgoed
 • sokken of pantoffels
 • een pyjama en extra ondergoed

 

Nuchter zijn

Voor deze ingreep is het noodzakelijk dat uw kind ‘nuchter’ is.

Dat wil zeggen:

 • uw kind de dag vóór de opname vanaf 24.00 uur niet meer mag eten en
 • uw kind op de ochtend van de ingreep tot 7.00 uur nog heldere vloeistoffen mag drinken
 • uw kind alleen na voorafgaand overleg met de KNO-arts medicijnen mag gebruiken

Geldt voor uw kind een ander beleid, dan heeft de anesthesioloog dit met u besproken. U kunt dit nalezen op het informatieblad dat hij u heeft meegegeven.

 

Werkwijze

De anesthesioloog of een verpleegkundige komt uw kind halen en brengt uw kind naar de behandelkamer/operatiekamer. U kunt meelopen. De narcose wordt toegepast op de manier die de anesthesioloog met u besproken heeft. Als uw kind onder narcose is verlaat u de behandelkamer/operatiekamer en begint de KNO- arts met de ingreep. U kunt in de wachtkamer/uitslaapkamer plaatsnemen.

 

Na de operatie

Zodra uw kind van de operatiekamer naar de uitslaapkamer wordt gebracht, komt de verpleegkundige u ophalen en kunt u vanaf dat moment bij uw kind blijven, u bent er dus bij als uw kind wakker wordt uit de narcose.
Er zit een drukverband om het hoofd. De operatie zelf veroorzaakt in de regel nauwelijks pijn. Pijnstilling is daarom zelden nodig.

Aan het eind van de ochtend kunnen u en uw kind weer naar huis.

De operatie

Via een huidsnede van ongeveer 3 centimeter aan de achterkant van de oorschelp worden de vormafwijkingen van het kraakbeen onderhuids veranderd. Met behulp van corrigerende hechtingen wordt de juiste stand van de oorschelp verkregen. De operatie duurt ongeveer één uur.

 

Naar huis

Het verband wordt na ongeveer 2 dagen op de polikliniek verwijderd.
De hechtingen zijn van zelfoplossend materiaal. Ze hoeven daarom niet verwijderd te worden en verdwijnen vanzelf. Gedurende een periode van ongeveer 4 weken na het verwijderen van het verband is het verstandig om in ieder geval ‘s nachts ter bescherming een haarband over de oren te dragen. Het litteken aan de achterzijde van de oorschelp geneest mooi en onopvallend. Wij adviseren u om uw kind tenminste 4 weken niet mee te laten doen aan contactsporten waarbij bijvoorbeeld een bal het oor kan raken. Verantwoorde hervatting van school kan over het algemeen een week na de operatie plaatsvinden.

 

Risico’s

Bij iedere operatie is er sprake van enig risico en komen in de regel gelukkig zelden voor. Na een correctie van de afstaande oren bestaat er, zoals na ieder chirurgisch ingrijpen, een kans op een nabloeding of een wondinfectie. Ook is het mogelijk dat na enige tijd het kraakbeen van het oorskelet de oude afstaande positie weer enigszins inneemt. Indien dit gebeurt, verzoeken wij u weer terug te komen naar de polikliniek, waar er gekeken zal worden of een correctie noodzakelijk is. Er wordt gestreefd om symmetrie te bereiken, maar een 100% gelijke situatie tussen het linker- en rechteroor is nagenoeg niet te verkrijgen. Als laatste risico bij de operatie is het ontstaan op littekenproblemen achter het oor. Bij sommige mensen kunnen deze littekens, rood, verbreed en opgezet aanvoelen.

 

Vergoeding

Behandelingen zonder medische noodzaak zoals flapoorcorrecties zijn cosmetische ingrepen en worden slechts in enkele gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. Neem van te voren contact op met uw zorgverzekeraar om te vernemen welke regeling voor u geldt.

 

Vragen

Het is van belang dat u juiste en duidelijke informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw arts, of u de behandeling wilt ondergaan.
Het is niet mogelijk om in deze voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie
te beschrijven. Het kan zijn dat u ondanks de uitleg van uw arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen. Noteer eventueel uw vragen van tevoren, zodat u niets vergeet.

 

Telefoonnummers

 • Polikliniek keel, neus -en oorheelkunde (alle locaties) 023-224 8422
 • Polikliniek anesthesie (alle locaties) 023-224 0165
 • Afdeling dagverpleging (Haarlem Noord) 023-224 7214
 • Afdeling dagverpleging (Haarlem Zuid) 023-224 4277
 • Afdeling dagverpleging (Hoofddorp) 023-224 0210
 • Spoedeisende Hulp (Haarlem Noord en Zuid) 023-224 2526
 • Spoedeisende Hulp (Hoofddorp) 023-224 2322

 

Bronvermelding:
www.kno.nl

Versie 2020