Wanneer

Indien een gehoorgang te nauw is kan dit leiden tot gehoorgangontstekingen. De gehoorgangopening kan vernauwd zijn, maar ook de gehoorgang zelf. Soms is een operatieve correctie noodzakelijk om de gehoorgang te verruimen: een gehoorgangplastiek. Een vernauwde gehoorgang kan aangeboren zijn, maar kan ook ontstaan na ooroperaties of veelvuldige gehoorgangontstekingen.

 

Doel

Het doel van de ingreep is het verruimen van de gehoorgang.

 

Waar vindt de ingreep plaats?

De ingreep zal onder algehele narcose worden verricht in dagbehandeling op de operatieafdeling van het Spaarne Gasthuis in Haarlem Noord, Haarlem Zuid of Hoofddorp.

 

Voorbereiding

Afspraak maken bij polikliniek anesthesiologie
Voorafgaande aan de operatie wordt u verwacht op de polikliniek anesthesiologie. Hier krijgt u een gesprek met een anesthesioloog en met een verpleegkundige die u informeren over de voorbereidingen en de vorm van anesthesie. Deze afspraak zal voor u worden gemaakt.

 

Nuchter zijn

Voor deze ingreep is het noodzakelijk dat ‘nuchter’ bent.

Dat wil zeggen:

 • u de dag vóór de opname vanaf 24.00 uur niet meer mag eten en
 • u op de ochtend van de ingreep tot 6.00 uur nog heldere vloeistoffen mag drinken
 • u alleen na voorafgaand overleg met de KNO-arts medicijnen mag gebruiken

Geldt voor u een ander beleid, dan heeft de anesthesioloog dit met u besproken. U kunt dit nalezen op het informatieblad dat hij u heeft meegegeven.

Verder raden wij u dringend aan op de dag van de operatie vlak voor uw vertrek naar het ziekenhuis een paracetamol 1000 mg in te nemen.

 

Dag van opname

Enkele uren voor uw operatie wordt u verwacht op de afdeling dagverpleging in het Spaarne Gasthuis. De middag voorafgaande aan de behandelingsdag kunt u contact opnemen
met de afdeling dagbehandeling om te informeren hoe laat u wordt verwacht. U meldt zich via de receptie bij de verpleegkundige. Zij houdt een kort opnamegesprek met u, waarin ze u vragen stelt en zo nodig aanvullende informatie geeft over de behandeling. Zij zal u ook naar het operatiecomplex brengen.

 

Neemt u de dag van de opname het volgende mee:

 • verzekerings- en identiteitsbewijs
 • dieetvoorschrift en medicijnen, als uw die gebruikt
 • sokken of pantoffels
 • een pyjama en extra ondergoed

 

Werkwijze

Na aankomst op het operatiecomplex zal de anesthesioloog of een verpleegkundige u komen halen en brengt u naar de behandelkamer. De narcose wordt toegepast op de manier die de anesthesioloog met u besproken heeft.

 

De operatie

Indien alleen de gehoorgangopening is vernauwd kan vaak worden volstaan met het verwijderen van kraakbeen op de overgang tussen oorschelp en gehoorgang. Er zal dan een kleine huidsnede aan de voorzijde van de oorschelp gemaakt worden ter plaatse van de gehoorgang. Indien de gehoorgang in zijn geheel is vernauwd zal een huidsnede achter de oorschelp gemaakt worden. Via deze benadering kan dan de gehoorgang beter worden verruimd, waarbij verdikte huid en bot kan worden verwijderd.

 

Na de operatie

In de gehoorgang zit een klein gaasje dat een week moet blijven zitten. De operatie zelf veroorzaakt in de regel nauwelijks pijn. Pijnstilling is daarom zelden nodig.

 

Naar huis

Een week na de operatie wordt het gaasje uit het oor verwijderd. Afhankelijk van de genezing van de gehoorganghuid kan het nodig zijn om opnieuw een gaasje in de gehoorgang aan te brengen. Deze wordt dan ook weer na een week verwijderd. Soms is het noodzakelijk om deze procedure gedurende enkele weken te herhalen. Als het gaasje uit het oor gelaten kan worden mag er gedurende 4 tot 8 weken geen water in het oor komen. De hechtingen zijn van zelfoplossend materiaal. Ze hoeven daarom niet verwijderd te worden en verdwijnen vanzelf.

 

Risico’s

Bij iedere operatie is er sprake van enig risico en komen in de regel gelukkig zelden voor. Na een gehoorgangplastiek bestaat er, zoals na ieder chirurgisch ingrijpen, een kans op een nabloeding of een wondinfectie. Zeer zelden kan het gebeuren dat na verloop van enige tijd de gehoorgang weer wat nauwer is dan direct na de operatie. Als laatste risico bij de operatie is het ontstaan op littekenproblemen achter het oor. Bij sommige mensen kunnen deze littekens, rood, verbreed en opgezet aanvoelen.

 

Vergoeding

Voor deze behandeling bestaat een medische indicatie en zal derhalve worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

Vragen

Het is van belang dat u juiste en duidelijke informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw arts, of u de behandeling wilt ondergaan.
Het is niet mogelijk om in deze voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie
te beschrijven. Het kan zijn dat u ondanks de uitleg van uw arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen. Noteer eventueel uw vragen van tevoren, zodat u niets vergeet.

 

Telefoonnummers

 • Polikliniek keel, neus -en oorheelkunde (alle locaties) 023-224 8422
 • Polikliniek anesthesie (alle locaties) 023-224 0165
 • Afdeling dagverpleging (Haarlem Noord) 023-224 7214
 • Afdeling dagverpleging (Haarlem Zuid) 023-224 4277
 • Afdeling dagverpleging (Hoofddorp) 023-224 0210
 • Spoedeisende Hulp (Haarlem Noord en Zuid) 023-224 2526
 • Spoedeisende Hulp (Hoofddorp) 023-224 2322

 

Bronvermelding:
www.kno.nl

Versie 2020