Via een gehooronderzoek kunnen wij meten wat u kunt horen en verstaan en hoe de verschillende onderdelen van uw gehoorbaan werken. Een audiologie-assistent neemt het onderzoek af. Het onderzoek kan uit verschillende onderdelen bestaan.

De toonhoogte wordt uitgedrukt in hertz (Hz). De sterkte of luidheid van geluiden wordt uitgedrukt in decibel (dB). Hoe groter het gehoorverlies(dus hoe meer decibel u nodig heeft om het geluid te horen), hoe ernstiger uw klachten. De eerste problemen treden vaak op bij gesprekken met rumoerige achtergrond.

Een licht gehoorverlies geeft al moeilijkheden bij het verstaan van een gesprek in een rustige omgeving. Bij een matig gehoorverlies kan men een stem nauwelijks verstaan en is men aangewezen op geluidversterkende apparatuur. Bij een ernstig gehoorverlies van 80 dB of meer wordt gesproken van doofheid.

 

Toonaudiometrie

Bij dit onderzoek krijgt u via een hoofdtelefoon geluiden van verschillende toonhoogtes en van verschillende geluidsterktes te horen. Wij vragen u om een reactie te geven wanneer u deze geluiden hoort. Wij leggen het resultaat vast in een diagram (toonaudiogram). Ook wordt vaak bij dit onderzoek geluid aangeboden via een blokje achter het oor. Via dit blokje hoort u de geluiden en de resultaten geven weer wat u kunt horen met uw binnenoor.

 

Spraakaudiometrie

Dit onderzoek wordt ook afgenomen met een hoofdtelefoon. U hoort woorden en u zegt na wat u gehoord hebt. U hoort de woorden steeds zachter, waardoor het steeds moeilijker wordt om na te zeggen wat u hoort. Wij leggen het resultaat vast in een diagram (spraakaudiogram.)