Doel van de operatie:

Indien er sprake is van een vormafwijking van de neus, met of zonder functionele klachten (zoals verminderde neuspassage, ingezakte neus of ontstekingen) kan een in- en uitwendige neuscorrectie worden overwogen.

Het doel van deze operatie is om zowel de ademhaling te verbeteren als ook de vorm van de neus te normaliseren, zodat de neus past bij de verhoudingen van het gezicht. Bij deze operatie wordt het uitwendige aspect van de neus gecorrigeerd (rhinoplastiek) en meestal ook een correctie het neustussenschot (septumcorrectie) uitgevoerd en soms ook een verkleining van de neusschelpen (conchotomie). Deze ingrepen worden dan gecombineerd tijdens dezelfde operatie.

 

Vooraf aan een operatie

Na het consult bij uw KNO-arts worden er foto-opnamen van uw neus gemaakt. Aan de hand van deze foto’s bespreekt u samen met uw KNO-arts uw wensen, de mogelijkheden en de verwachtingen met betrekking tot het resultaat. Nadat er gezamenlijk besloten wordt tot in ingreep is het noodzakelijk toestemming te krijgen van uw verzekering.

 

Toestemming van de verzekering:

Voor een in- en uitwendige neuscorrectie is toestemming nodig van uw verzekering. Uw arts vraagt op basis van de door u verstrekte gegevens en de gemaakte foto’s toestemming aan bij uw verzekering. Uw verzekering beoordeeld deze aanvraag, en heeft de mogelijk dit goed of af te keuren. U ontvangt zelf bericht van uw verzekeraar over deze goed- of afkeuring. Zodra u bericht heeft van uw verzekering dat de operatie is goed gekeurd maakt u een nieuwe afspraak met uw arts. Neemt u het bewijs van goedkeuring alstublieft mee. Als de verzekering de aanvraag afkeurt betekent dat helaas dat uw verzekeraar de behandeling niet vergoed.

 

 

De operatie:

Deze ingreep wordt uitgevoerd in dagbehandeling onder algehele narcose en duurt ongeveer 2 uur. Deze ingreep wordt meestal verricht via een kleine uitwendige huidsnede onder aan de neus, ter hoogte van het neustussenschot vlak boven de lip. In zeldzame gevallen kan een correctie volledig via de binnenzijde van de neus worden verricht. Afhankelijk van wat de afwijkingen zijn, wordt gekozen voor de beste benadering in uw specifieke geval.

De huid wordt losgemaakt van de benige- en kraakbenige structuren van de neus en het tussenschot en de structuren worden gecorrigeerd.

 

Na de operatie:

Normaliter kunt u dezelfde dag nog naar huis. Als u wakker wordt na de operatie zult u nog wat versuft zijn van de narcose die u heeft gekregen. Doordat er mogelijk nog wat slaapmiddel in het bloed zit, mag u niet zelf naar huis rijden na de operatie.

 

Tampons/kapje: Als u wakker wordt na de ingreep, is uw neus volledig verstopt door neustampons. Op de neus zitten pleisters en vaak een neuskapje. Daarnaast zit er een verband onder de neus geplakt om het wondvocht op te vangen.

 

Pijn: Pijn staat meestal niet op de voorgrond. De neus kan beurs zijn en er kan sprake zijn van hoofdpijn. Meestal is paracetamol voldoende om te pijn te behandelen: zo nodig 4 x per dag 1000 mg paracetamol.

 

Bloeduitstortingen: Soms is het noodzakelijk om de stand van het neusbot te veranderen. Hierdoor krijgt u bloeduitstortingen; vaak het ergst rond de ogen. Dit verdwijnt in de loop van weken vanzelf.

 

Zwelling van neus: Na een uitgebreide operatie van de neus zie je vaak dat de neus nog enkele weken gezwollen blijft. In sommige gevallen kan de neus nog maanden licht gezwollen zijn. Dit is niet erg, maar het kan hierdoor soms langer duren voordat u het optimale resultaat van de operatie kunt zien. Het uiteindelijk eindresultaat van een uitwendige neusoperatie is vaak pas zichtbaar na 6-12 maanden.

 

Nazorg: Zodra de neustampons verwijderd zijn start u met het spoelen van de neus; dit is om korstjes uit de neus weg te spoelen en het operatiegebied schoon te houden. Spoelen kunt u op verschillende wijzen doen, maar de meest betrouwbare manier is spoelen door middel van een neuskannetje (Rhinohorn). Dit kannetje kunt u kopen bij de apotheek of online bestellen. U vindt spoel-instructies op onze website https://www.vijfmerenkliniek.nl/document/zoutoplossing/

 

Hervatting werk/sport:

Beperk uw lichamelijke inspanning tijdens de eerste dagen na de operatie. Het is verstandig om 2 weken niet te werken. Werkhervatting kan in overleg met uw arts. Contactsporten (balsport, teamsport of vechtsport) of activiteiten waarbij er risico is dat de neus hard geraakt wordt moet u vermijden gedurende 6 weken.

 

 

Afspraken de operatie

Na de ingreep gaat u op dezelfde dag naar huis.

Na de ingreep komt u nog enkele keren terug op de polikliniek:

 • Na 1-2 dagen voor het verwijderen van de neustampons
 • Na 5-10 dagen voor het verwijderen van het pleisterverband en/of kapje. Meestal worden dan ook 2 inwendige plastic plaatjes verwijderd.

De hechtingen zijn meestal oplosbaar.

 

 

Risico’s

Bij iedere operatie, ook bij een in- en uitwendige neuscorrectie, is er sprake van enig risico. Er kan bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding. Daarnaast bestaat er altijd het risico dat het operatieresultaat niet voldoet aan de verwachtingen van u of die van de operateur. Het is daarom van belang dat u voor de operatie zo goed mogelijk uw wensen en verwachtingen met uw KNO-arts bespreekt. In de praktijk komen deze complicaties echter zeer weinig voor.

 

Praktische informatie

 

Waar vindt de ingreep plaats?

De ingreep zal onder algehele narcose worden verricht in dagbehandeling op een van de operatieafdelingen. U zult bij de planning van uw operatie vernemen op welke afdeling u geopereerd wordt.  De operatie kan 60 tot 160 minuten duren.

 

Voorbereiding

Afspraak maken bij polikliniek anesthesiologie
Voorafgaande aan de operatie wordt u verwacht op de polikliniek anesthesiologie. Hier krijgt u een gesprek met een anesthesioloog en met een verpleegkundige die u informeren over de voorbereidingen en de vorm van anesthesie. Deze afspraak zal voor u worden gemaakt, vaak kan het telefonisch.

 

Nuchter zijn

Voor deze ingreep is het noodzakelijk dat ‘nuchter’ bent.

Dat wil zeggen:

 • Tot de avond voor de opname mag u normaal eten en drinken. Vanaf middernacht (00:00 uur) mag u niet eten.
 • Tot 2 uur voor de operatie mag u heldere dranken drinken. Met heldere drank bedoelen we water, thee, limonade, sportdrank, koffie (zonder melk, suiker mag wel). Vet mag ook niet. Dat betekent dat u bijvoorbeeld ook geen melk of bouillon mag drinken.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen of bij het tanden poetsen is toegestaan.
 • Verder mag u geen make-up, nagellak en sieraden dragen tijdens een operatie.
 • Geldt voor u een ander beleid, dan heeft de anesthesioloog dit met u besproken.
 • Verder raden wij u aan op de dag van de operatie vlak voor uw vertrek naar het ziekenhuis een paracetamol 1000 mg in te nemen.

 

Dag van opname

Enkele uren voor uw operatie wordt u verwacht op de operatie afdeling. De middag voorafgaande aan de behandelingsdag kunt u contact opnemen om te informeren hoe laat u wordt verwacht. U meldt zich via de receptie bij de verpleegkundige. Zij houdt een kort opnamegesprek met u, waarin ze u vragen stelt en zo nodig aanvullende informatie geeft over de behandeling. Zij zal u ook naar het operatiecomplex brengen.

 

Neemt u de dag van de opname het volgende mee:

 

 • verzekerings- en identiteitsbewijs
 • dieetvoorschrift en medicijnen, als uw die gebruikt
 • sokken of pantoffels
 • een pyjama en extra ondergoed

 

Werkwijze

Na aankomst op het operatiecomplex zal de anesthesioloog of een verpleegkundige u komen halen en brengt u naar de behandelkamer. De narcose wordt toegepast op de manier die de anesthesioloog met u besproken heeft.

 

Vragen

Het is van belang dat u juiste en duidelijke informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw arts, of u de behandeling wilt ondergaan.
Het is niet mogelijk om in deze voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie 
te beschrijven. Het kan zijn dat u ondanks de uitleg van uw arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen. Noteer eventueel uw vragen van tevoren, zodat u niets vergeet.

 

 

Telefoonnummers

 • Polikliniek keel, neus -en oorheelkunde (alle locaties) 023-224 8422
 • Polikliniek anesthesie (alle locaties) 023-224 0165
 • Afdeling dagverpleging (Haarlem Noord) 023-224 7214
 • Afdeling dagverpleging (Haarlem Zuid) 023-224 4277
 • Afdeling dagverpleging (Hoofddorp) 023-224 0210
 • Spoedeisende Hulp (Haarlem Noord en Zuid) 023-224 2526
 • Spoedeisende Hulp (Hoofddorp) 023-224 2322

 

Bronvermelding:
Vijf Meren Kliniek / www.kno.nl

Versie 2021