Wanneer

Bij afwijkingen aan het oppervlak van de stembanden kan heesheid als klacht ontstaan. Soms is het noodzakelijk om deze afwijking te verwijderen zodat de stem weer kan normaliseren of is het nodig om een stukje weefsel te verkrijgen voor verder onderzoek (bij verdenking op kanker). In deze gevallen zal uw KNO-arts samen met u beslissen voor een stembandoperatie (microlaryngoscopie). Deze operatie vindt onder narcose plaats en met behulp van de operatiemicroscoop wordt de afwijking van de stemband verwijderd. Na de operatie heeft u in de regel 2 dagen stemrust om het slijmvlies van de stembanden weer goed te laten genezen.

 

Waar vindt de ingreep plaats?

De ingreep zal onder algehele narcose worden verricht in dagbehandeling op de operatieafdeling van het Spaarne Gasthuis in Haarlem Noord, Haarlem Zuid of Hoofddorp en duurt ca 30 minuten.

 

Voorbereiding

 

Afspraak maken bij polikliniek anesthesiologie

Voorafgaande aan de operatie wordt u verwacht op de polikliniek anesthesiologie. Hier krijgt u een gesprek met een anesthesioloog en met een verpleegkundige die u informeren over de voorbereidingen en de vorm van anesthesie. Deze afspraak zal voor u worden gemaakt.

 

Nuchter zijn

Voor deze ingreep is het noodzakelijk dat ‘nuchter’ bent.

Dat wil zeggen:

 • u de dag vóór de opname vanaf 24.00 uur niet meer mag eten en
 • u op de ochtend van de ingreep tot 6.00 uur nog heldere vloeistoffen mag drinken
 • u alleen na voorafgaand overleg met de KNO-arts medicijnen mag gebruiken

Geldt voor u een ander beleid, dan heeft de anesthesioloog dit met u besproken. U kunt dit nalezen op het informatieblad dat hij u heeft meegegeven.

Verder raden wij u dringend aan op de dag van de operatie vlak voor uw vertrek naar het ziekenhuis een paracetamol 1000 mg in te nemen.

 

Dag van opname

Enkele uren voor uw operatie wordt u verwacht op de afdeling dagverpleging in het Spaarne Gasthuis. De middag voorafgaande aan de behandelingsdag kunt u contact opnemen met de afdeling dagbehandeling om te informeren hoe laat u wordt verwacht. U meldt zich via de receptie bij de verpleegkundige. Zij houdt een kort opnamegesprek met u, waarin ze u vragen stelt en zo nodig aanvullende informatie geeft over de behandeling. Zij zal u ook naar het operatiecomplex brengen.

 

Neemt u de dag van de opname het volgende mee:

 • verzekerings- en identiteitsbewijs
 • dieetvoorschrift en medicijnen, als uw die gebruikt
 • sokken of pantoffels
 • een pyjama en extra ondergoed

 

Werkwijze

Na aankomst op het operatiecomplex zal de anesthesioloog of een verpleegkundige u komen halen en brengt u naar de behandelkamer. De narcose wordt toegepast op de manier die de anesthesioloog met u besproken heeft.

 

Na de operatie

Na de operatie komt u eerst op de uitslaapkamer en vervolgens weer op de afdeling dagbehandeling. Pijn staat niet op de voorgrond. Bij eventuele pijnklachten is paracetamol in de regel voldoende. De eerste twee dagen na de operatie heeft u stemrust. U mag dan niet praten of fluisteren. Beperkingen voor eten en drinken zijn er niet.

 

Risico’s

Bij iedere operatie is er sprake van enig risico. Bij operaties aan de stembanden kan infectie en ongewenste littekenvorming ontstaan waardoor soms weer heesheid ontstaat. Ook kan beschadiging aan de tanden voorkomen. Dergelijke complicaties komen in de praktijk slechts zelden voor.

 

Vergoeding

Voor deze behandeling bestaat een medische indicatie en zal derhalve worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

Vragen

Het is van belang dat u juiste en duidelijke informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw arts, of u de behandeling wilt ondergaan.
Het is niet mogelijk om in deze voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie
te beschrijven. Het kan zijn dat u ondanks de uitleg van uw arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen. Noteer eventueel uw vragen van tevoren, zodat u niets vergeet.

 

Telefoonnummers

 • Polikliniek keel, neus -en oorheelkunde (alle locaties) 023-224 8422
 • Polikliniek anesthesie (alle locaties) 023-224 0165
 • Afdeling dagverpleging (Haarlem Noord) 023-224 7214
 • Afdeling dagverpleging (Haarlem Zuid) 023-224 4277
 • Afdeling dagverpleging (Hoofddorp) 023-224 0210
 • Spoedeisende Hulp (Haarlem Noord en Zuid) 023-224 2526
 • Spoedeisende Hulp (Hoofddorp) 023-224 2322

Bronvermelding:
Vijf Meren Kliniek / www.kno.nl

Versie 2020