Doel van de operatie:

Stoornissen in de functie van de neus kunnen vaak verergerd worden door een afwijkende vorm van het inwendige gedeelte van de neus. Het meest voorkomend is een scheefstand van het neustussenschot (het septum), dat de neushelften van elkaar scheidt.

 

Deze afwijkende vorm van het neustussenschot komt zeer vaak voor en kan aanleiding geven tot een grote reeks klachten, zoals bijv. een gevoel van verstopping, een gestoorde ademhaling of hoofdpijn. Indien het niet lukt om via medicamenteuze behandeling verbetering van de klachten te bewerkstelligen kan overwogen worden een correctie van het neustussenschot te verrichten.

 

De operatie:

Deze ingreep wordt uitgevoerd in dagbehandeling onder algehele narcose en duurt 30-60 minuten. Bij deze ingreep wordt het neustussenschot inwendig recht gezet; er zijn dus geen zichtbare littekens te verwachten. In de neus ingebrachte plastic plaatjes en tampons houden daarna tijdelijk het herstelde neustussenschot op zijn plaats. Het tussenschot krijgt hierdoor aan weerszijden in de juiste positie steun, zodat slijmvlies, kraakbeen en bot weer aan elkaar kunnen groeien. Soms worden aan de buitenzijde van de neus ook pleisters aangebracht ter ondersteuning.

 

Na de operatie:

Normaliter kunt u dezelfde dag nog naar huis. Als u wakker wordt na de operatie zult u nog wat versuft zijn van de narcose die u heeft gekregen. Doordat er mogelijk nog wat slaapmiddel in het bloed zit, mag u niet zelf naar huis rijden na de operatie.

 

De dag na de operatie worden op de polikliniek eventuele neustampons en de pleisters verwijderd. U kunt dan dus weer door de neus ademen. Na een week worden op de polikliniek de plastic plaatjes weer verwijderd.

 

Pijn: Pijn staat meestal niet op de voorgrond. De neus kan beurs zijn en er kan sprake zijn van hoofdpijn. Meestal is paracetamol voldoende om te pijn te behandelen: zo nodig 4 x per dag 1000 mg paracetamol.

 

Nazorg: Zodra de neustampons verwijderd zijn start u met het spoelen van de neus; dit is om korstjes uit de neus weg te spoelen en het operatiegebied schoon te houden. Spoelen kunt u op verschillende wijzen doen, maar de meest betrouwbare manier is spoelen door middel van een neuskannetje (Rhinohorn). Dit kannetje kunt u kopen bij de apotheek of online bestellen. U vindt spoel-instructies op onze website https://www.vijfmerenkliniek.nl/document/zoutoplossing/

 

Hervatting werk/sport:

Beperk uw lichamelijke inspanning tijdens de eerste dagen na de operatie. Het is verstandig om 1 week niet te werken. Werkhervatting kan in overleg met uw arts. Contactsporten (balsport, teamsport of vechtsport) of activiteiten waarbij er risico is dat de neus hard geraakt wordt moet u vermijden gedurende 6 weken.

 

 

Afspraken de operatie

Na de ingreep gaat u op dezelfde dag naar huis.

Na de ingreep komt u nog enkele keren terug op de polikliniek:

 • Na 1-2 dagen voor het verwijderen van de neustampons
 • Indien er verstevigende plaatjes in de neus zijn achtergelaten worden deze na 5-10 dagen verwijderd.

 

 

Risico’s

Bij iedere operatie is er sprake van enig risico. Bij operaties aan het neustussenschot wordt het risico voornamelijk gevormd door de mogelijkheid van een nabloeding, waarbij er mogelijk is dat er opnieuw tampons in de neus geplaatst worden. Een zeer zeldzame complicatie is een infectie van het operatiegebied, waarbij er in het meest ernstige geval een vormverandering (zadelneus) kan optreden. Dergelijke complicaties komen in de praktijk slechts zelden voor.

 

 

Praktische informatie

 

Waar vindt de ingreep plaats?

De ingreep zal onder algehele narcose worden verricht in dagbehandeling op een van de operatieafdelingen. U zult bij de planning van uw operatie vernemen op welke afdeling u geopereerd wordt.  De operatie kan 60 tot 160 minuten duren.

 

Voorbereiding

Afspraak maken bij polikliniek anesthesiologie
Voorafgaande aan de operatie wordt u verwacht op de polikliniek anesthesiologie. Hier krijgt u een gesprek met een anesthesioloog en met een verpleegkundige die u informeren over de voorbereidingen en de vorm van anesthesie. Deze afspraak zal voor u worden gemaakt, vaak kan het telefonisch.

 

Nuchter zijn

Voor deze ingreep is het noodzakelijk dat ‘nuchter’ bent.

Dat wil zeggen:

 • Tot de avond voor de opname mag u normaal eten en drinken. Vanaf middernacht (00:00 uur) mag u niet eten.
 • Tot 2 uur voor de operatie mag u heldere dranken drinken. Met heldere drank bedoelen we water, thee, limonade, sportdrank, koffie (zonder melk, suiker mag wel). Vet mag ook niet. Dat betekent dat u bijvoorbeeld ook geen melk of bouillon mag drinken.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen of bij het tanden poetsen is toegestaan.
 • Verder mag u geen make-up, nagellak en sieraden dragen tijdens een operatie.
 • Geldt voor u een ander beleid, dan heeft de anesthesioloog dit met u besproken.
 • Verder raden wij u aan op de dag van de operatie vlak voor uw vertrek naar het ziekenhuis een paracetamol 1000 mg in te nemen.

 

Dag van opname

Enkele uren voor uw operatie wordt u verwacht op de operatie afdeling. De middag voorafgaande aan de behandelingsdag kunt u contact opnemen om te informeren hoe laat u wordt verwacht. U meldt zich via de receptie bij de verpleegkundige. Zij houdt een kort opnamegesprek met u, waarin ze u vragen stelt en zo nodig aanvullende informatie geeft over de behandeling. Zij zal u ook naar het operatiecomplex brengen.

 

Neemt u de dag van de opname het volgende mee:

 

 • verzekerings- en identiteitsbewijs
 • dieetvoorschrift en medicijnen, als uw die gebruikt
 • sokken of pantoffels
 • een pyjama en extra ondergoed

 

Werkwijze

Na aankomst op het operatiecomplex zal de anesthesioloog of een verpleegkundige u komen halen en brengt u naar de behandelkamer. De narcose wordt toegepast op de manier die de anesthesioloog met u besproken heeft.

 

Vragen

Het is van belang dat u juiste en duidelijke informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw arts, of u de behandeling wilt ondergaan.
Het is niet mogelijk om in deze voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie 
te beschrijven. Het kan zijn dat u ondanks de uitleg van uw arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen. Noteer eventueel uw vragen van tevoren, zodat u niets vergeet.

 

 

Telefoonnummers

 • Polikliniek keel, neus -en oorheelkunde (alle locaties) 023-224 8422
 • Polikliniek anesthesie (alle locaties) 023-224 0165
 • Afdeling dagverpleging (Haarlem Noord) 023-224 7214
 • Afdeling dagverpleging (Haarlem Zuid) 023-224 4277
 • Afdeling dagverpleging (Hoofddorp) 023-224 0210
 • Spoedeisende Hulp (Haarlem Noord en Zuid) 023-224 2526
 • Spoedeisende Hulp (Hoofddorp) 023-224 2322

 

Bronvermelding:
Vijf Meren Kliniek / www.kno.nl

Versie 2021