Dit is een gespecialiseerd stembandonderzoek waarbij de stembandtrilling zichtbaar kan worden gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om gedetailleerder het slijmvlies van de stembanden te beoordelen.

 

De stembanden worden in beeld gebracht met een flexibele scoop

via de neus of met een starre scoop die op de tong rust. Tijdens stroboscopie wordt het flitslicht dat uit de scoop komt aangestuurd door trillingsfrequentie (toonhoogte) van de stem. Als de flitsfrequentie gelijk is aan de toonhoogte (in fase), dan staan de stembanden op het moment van belichting steeds in dezelfde stand. Meestal wordt met een lagere flitsfrequentie (uit fase) gekeken, zodat met elke flits het stembandslijmvlies in een iets andere stand staat.

Als deze flitsbeelden achter elkaar worden weergegeven, ontstaat een film die de met het blote oog niet zichtbare golfbewegingen van de stembandmucosa zichtbaar maakt. Op deze wijze kunnen de meeste subtiele afwijkingen en de invloed daarvan op het golfpatroon bestudeerd worden. Het onderzoek is poliklinisch, doet geen pijn en u kunt hierna gewoon weer naar huis.