Visitatie

Alle medisch specialisten in Nederland worden iedere vijf jaar door hun collega’s gevisiteerd. Dat wil zeggen dat hun praktijk gedurende één of twee dagen wordt doorgelicht door collega’s uit hetzelfde vakgebied. Daarbij wordt de specialisten in feite een spiegel voorgehouden over het functioneren van hun praktijk en hun eigen functioneren. Tevens  werken onze medisch specialisten  mee aan de interne beoordeling van het individuele functioneren zoals dat plaatsvindt in het Spaarne Gasthuis.