Apparatuur

Net als in iedere andere zorginstelling wordt al onze apparatuur jaarlijks gecontroleerd op deugdelijk functioneren en veiligheid. Dit gebeurt door een onafhankelijke organisatie.