Hygiëne

Op onze locaties zijn alle mogelijke maatregelen genomen ter preventie van eventuele infecties. Alle medewerkers die met patiënten, patiëntenmateriaal, geneesmiddelen en andere voor patiënten bestemde zaken omgaan, zijn hiervan op de hoogte. De locaties worden jaarlijks gecontroleerd door een deskundige infectie preventie. Zij draagt zorg voor de inhoud en de actualisering alsmede de periodieke toetsing van de hygiëneprotocollen.Ons instrumentarium wordt gesteriliseerd door de centrale sterilisatieafdeling van het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp.