Kwaliteit & veiligheid

Wij willen onze patiënten kwalitatief hoogstaande zorg bieden, verantwoord en doelmatig. Wij werken volgens richtlijnen van de Nederlandse KNO-vereniging en bezoeken regelmatig nascholingscursussen/congressen. In de vergaderingen worden structureel richtlijnen en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen besproken.Onze behandelingen zijn geprotocolleerd, dat wil zeggen dat vast staat op welke wijze een behandeling wordt uitgevoerd. Hiernaast streven wij er naar u zo volledig mogelijk te informeren over uw aandoening en behandeling, zodanig dat u in staat wordt gesteld zelf mee te werken aan uw genezing. Voor uw veiligheid letten wij sterk op de hygiëne van onszelf en de praktijk en wordt apparatuur regelmatig gecontroleerd. Alle medewerkers volgen jaarlijks een gecertificeerde reanimatietraining. Wij proberen onze kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Een niveau dat overigens niet alleen door onszelf bepaald en gecontroleerd wordt, wij maken namelijk gebruik van diverse onafhankelijke adviseurs en controleurs.

ZKN

Audit Apotheek

Audit Ziekenhuishygiëne

Rapportage IGZ

Kwaliteitvisitatie KNO-vereniging

Uitkomsten van zorg

Care.Rate