Uw opmerking/klacht

Wij doen onze uiterste best om u goede zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over uw behandeling of de bejegening. Wij hechten er groot belang aan dat u ons hierover benaderd, zodat u goed geholpen en tevreden bent en wij onze zorgverlening - voor u en voor andere patiënten - verder kunnen verbeteren.

Uw klacht kenbaar maken bij u zorgverlener

In eerste instantie kunt u uw klacht direct bespreekbaar maken bij uw behandelaar of zorgverlener in onze kliniek .Hij of zij stelt het op prijs met u hierover te praten, met u te zoeken naar oorzaken van de klacht en naar een oplossing.

Heeft u na uw bezoek aan onze kliniek een klacht die u kenbaar wilt maken, dan kunt u contact opnemen met onze  kliniekmanager:

Mw. S. Vliegen, via tel.nr 023 - 2248422

U kunt de medewerkster van de Vijf Meren Kliniek vragen om mevrouw Vliegen te spreken of uw telefoonnummer achter laten zodat zij met u contact op kan nemen,  waarna u binnen 2 werkdagen wordt teruggebeld.

Uw schriftelijke opmerking of klacht kunt u sturen naar ons post of mailadres :

Postadres :

Vijf Meren Kliniek - KNO specialisten

t.a.v. mw. S. Vliegen , kliniekmanager

Postbusnummer 417

2000 AK Haarlem

Mailadres :

polikno@spaarnegasthuis.nl

Binnen 5 werkdagen nadat wij u schriftelijke klacht ontvangen hebben,sturen wij u een ontvangstbevestiging en/of de klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging en/of wordt u door de kliniekmanager gebeld.

De kliniekmanager zorgt voor coördinatie van de klacht en het behandelen van uw klacht door betreffende behandelaar / zorgverlener. Zij kan u ook informeren over onze volledige klachtenprocedure.

Externe klachtenfunctionaris

Komt u er met uw zorgverlener niet uit, dan bieden wij u als kliniek de mogelijkheid ondersteuning , advies en  bemiddeling op uw klacht aan te vragen bij onze externe functionaris. Deze functionaris kan u ondersteunen in het op schrift zetten van uw klacht en een bemiddelende rol spelen tussen u en de medewerkers van onze kliniek. De klachtenfunctionaris onderzoekt de mogelijkheden om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen.

De klachtenfunctionaris is onpartijdig en heeft een geheimhoudingsplicht. Zij is bereikbaar op  telefoonnummer 023 224 2130 of per mail via  klachten@spaarnegasthuis.nl 

Ook kunt u via onze kliniekmanager bemiddeling van de klachtenfunctionaris aanvragen. Zij zal dan de klachtenfunctionaris vragen contact met u op te nemen.

Wij streven er naar de behandeling van uw klacht binnen 6 weken af te ronden

Geschillencommissie

Indien uw klacht, na bemiddeling en behandeling door de Raad van Bestuur van de Vijf meren Kliniek, niet naar uw tevredenheid opgelost is, is er sprake van een geschil. U kunt uw geschil voorleggen aan de geschillen­commissie van ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). Het reglement en de contactgegevens zijn te vinden onder deze link:

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/zelfstandige-klinieken/

U kunt de commissie aanschrijven via het digitale formulier op deze website of per post met het formulier dat u vanaf hun website kunt downloaden, op het adres : De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509LP Den Haag