Uw veiligheid

Wij maken gebruik van het zogenaamde ‘Veiligheidsmanagementsysteem’ ook wel VMS genoemd. Dit betekent onder meer dat wij actief nagaan of er op onze locaties onveilige situaties bestaan. Voorkomen is immers beter dan genezen. Niet alleen onze Raad van Bestuur voelt zich verantwoordelijk voor uw veiligheid, ook onze medisch specialisten en het ondersteunend team dragen daar aan bij. Zo werken wij continue aan onze cultuur van openheid en transparantie, waardoor het melden van incidenten en onveilige situaties vanzelfsprekend zijn. Immers: ‘je werkt hier veilig of je werkt hier niet’.

Als patient kunt u bijdragen aan uw eigen veiligheid door fouten of onveilige situaties die u herkend, tijdens uw behandeling of in onze organisatie, direct aan ons te melden. Wij vragen u hiervoor de medewerker aan te spreken waar u op dat monet contact mee heeft  of de situatie te melden bij de baliemedewerker.